محورهای همایش

 

  بهداشت                                                                      

 • پیشگیری و کنترل عفونت
 • بهداشت محيط و توسعه پايدار
 • حوادث شغلی در محیط­های درمانی
 • رويكردهاي نوين در طراحي صنعتي
 • روش های نوین ارزیابی خطای انسانی
 • شناخت عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 • مداخلات اجتماعی ارتقا دهنده سلامت
 • نانو تکنولوژی و مهندسی بهداشت حرفه ای
 • طب صنعتي و بيماريهاي ناشي از محيط كار
 • ارزیابی اقتصادی در ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • طراحي و جانمايي صحيح دستگاهها در محيط كار
 • نقش وسايل حفاظتي وفردي در كارگاه هاي عملياتي
 • نقش عومل اجتماعی سلامت در سیاست گذاری سلامت
 • شناسايي ، اندازه گيري وكنترل آلاينده هاي زيست محيطی
 • استرس شغلی در کارکنان بیمارستان ها و مراکز  بهداشتی-درمانی
 • نقش طب کار در ارتقاء سلامت شغلی و کنترل  بیماری های نوپدید
 • نقش مهندسی بهداشت حرفه ای در توسعه تکنولوژی های سبز (هوا، انرژی، آب، خاک و پسماندهای صنعتی)
 • بهداشت و ایمنی کار در صنایع (نفت، گاز و پتروشیمی، شیلات و بنادر، خودروسازی، سیمان، داروسازی و ...)

  بحران                                                                         

 • فناوريهاي نوين مديريت بحران
 • آلودگي هوا و تغييرات اقليمي
 • امداد و  نجات و اسكان اضطراري
 • سیستم‌های هشداردهنده و نظارتی
 • آفات طبيعي و بيماري هاي نباتی
 • شريان‌هاي حياتي آب، برق و  فاضلاب
 • نقش صنايع ارتباطي در مديريت بحران
 • بازسازي و  بازتواني پس از وقوع بحران
 • اطلاع رساني صحيح در مواقع بروز بحران
 • آمادگي و مقابله به هنگام در شرايط بحراني
 • نقش آموزش و فرهنگ‌سازي در مديريت بحران
 • فناوری‌ها و شیوه‌های نوین مقاوم‌سازی و بازسازی

  ایمنی                                                                        

 • ایمنی بیمار
 • ایمنی اجزای غیرسازه‌ای
 • ایمنی تجهیزات پزشکی
 • رفتار ایمن و عوامل موثر بر آن
 • آموزش ، ایمنی ، سلامت شغلی و فردی
 •  ایمنی در حمل و نقل شهری و جاده ای
 • آموزش ، روش ها و فناوری های نوین ایمنی
 • ایمنی و بهداشت در آزمایشگاه­های تشخیص طبی
 • آموزش ، ایمنی در مواجهه با بحران و مدیریت بحران
 • آموزش ، پیش بینی و پیش گیری از سوانح و حوادث
 • اثربخشی آئین‌نامه‌ها و ضوابط اجرایی مقاوم‌سازی و ایمنی سازه‌ها
 • مدیریت بهداشت، ایمنی ، و محیط زیست (HSE) در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی-درمانی
 • ایمنی در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی-درمانی (ایمنی برق، حریق، سازه و مواد شیمیایی)
 • سلامت شغلی کارکنان بیمارستان ها و مراکز بهداشتی-درمانی